Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag accepterar
. .

Instruktioner för fakturering

För att fakturera DB Schenker gäller följande grundregler om du inte skriftligen överenskommit något annat med DB Schenker:

Grundregler

 • Vi önskar att i första hand få använda ert bankgironummer att betala ut fakturan till.
 • Rätt referens (se vidare avsnitt ”Referens på faktura”).
 • Fakturaadressen skall vara identisk med fakturaadressen angiven på ordern.
 • Beställarens namn skall alltid anges på fakturan.
 • Information om beställda produkter skall alltid anges på fakturan.
 • Betalningsvillkor 30 dagar.
 • Expeditionsavgifter eller fraktavgifter godkänns normalt inte.
 • Differens i antal dagar mellan fakturadatum och mottagningsdatum till DB Schenkers e-handelssystem Proceedo får inte överstiga 3 dagar.

Referens på faktura

För att e-faktura skall fungera krävs att varje faktura har en korrekt referens när du sänder den till oss. Det obligatoriska referensbegreppet utgörs av ett av följande alternativ:

 1. Vid e-order
  Ordernumret är referens t.ex. SSE123456789
  Om DB Schenker har skickat beställningen som ligger till grund för fakturan till dig via e-order skall det numret användas som referensbegrepp.
 2. Vid abonnemang
  Abonnemangsnummer är referens, tex 4002512
  Abonnemang används vid återkommande likartade kostnader som t.ex. hyror, el och drivmedel. DB Schenker lägger upp kontraktet i Proceedo som ett abonnemang. Fakturor ”tickar” in mot abonnemanget och systemet kontrollerar att fakturan är korrekt. Ett abonnemangsnummer (t.ex. kontraktsnummer eller kundnummer) är i förväg bestämt som ska gälla för att identifiera en inkommande faktura.
 3. Vid order lagd på annat sätt, t ex per telefon
  Vid order lagd på annat sätt består referensen av en treställig sifferkombination + beställarens namn t.ex. 228 Anna Andersson. DB Schenkers beställare är skyldiga att lämna uppgifter om den obligatoriska referensen till leverantören. Denna referens skall användas när e-ordernummer och abonnemangsnummer saknas.

Om inget annat avtalas kommer DB Schenker inte att acceptera dröjsmålsräntor då fakturor är felaktiga enligt instruktionerna ovan. Vid ny/kompletterad faktura kommer DB Schenker att flytta fram förfallodag i relation till tidpunkten för mottagandet av den kompletta fakturan.

Publiceringsdatum: 2017/08/03

Till sidans start