Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag accepterar
. .

Vi lägger mycket energi på att minska förbrukningen

Ett växande behov av dagliga transporter påverkar vårt samhälles energitillgång och energiförbrukning. Inom DB Schenkers verksamhet arbetar vi aktivt för att minska vår förbrukning av bränsle, el och värme.

Våra handlingsplaner omfattar allt från att bygga om terminaler till att byta ut vår el-utrustning.

Minskad förbrukning
Vi ser kontinuerligt över vår verksamhets energibehov samt vad vi kan göra för att minimera förbrukningen.
Under de senaste tio åren har vårt eget fastighetsbolag, Schenker Property AB, kartlagt våra fastigheters energiförbrukning och därefter genomfört större och mindre förändringar. Vi har under denna tid lyckats sänka våra energikostnader rejält för våra 29 svenska terminalfastigheter.
Åtgärderna har varit många, bland annat har arbetet omfattat installation av temperaturstyrda luftvärmare och rörelsedetektorer, byte av portar, isolering av tak etc.

Många aktiviteter
Våra samverkande åkerier är viktiga "medspelare" för att använda våra fordons bränsle på bästa sätt, både när det gäller val av bränsle samt hur mycket fordonet kan få ut av energiinnehållet.

Parallellt med åtgärder i våra fastigheter och lastbärare, genomförs en energikartläggning som innebär att vi årligen rapporterar våra förbrukningssiffror till Energimyndigheten.Publiceringsdatum: 2017/08/08

Till sidans start