Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag accepterar
. .

Så tar vi kontrollen över arbetsmiljön

Vi arbetar för att med omtanke, proaktivitet och systematik leva upp till medarbetarnas, verksamhetens och myndigheternas krav.

Arbetet sker i nära samverkan med medarbetarna genom de lokala skyddsombuden och arbetsmiljökommittéerna som finns på varje arbetsställe. Arbetsmiljöfrågorna hanteras på ett enhetligt sätt och med en systematik som svarar mot kraven i AFS 2001:1 (Systematiskt Arbetsmiljöarbete).

Vi har ett koncernövergripande ledningssystem för hälsa och säkerhet. Lednings­systemet bygger på kraven i den internationella ”standarden” OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Målsättningen är att skapa ett enhetligt arbetssätt och säkra arbetsförhållanden inom DB Schenkers verksamheter i världen.

Kunskapen om externa krav och interna regler för arbetsmiljöarbetet förmedlas till samtliga chefer, bland annat via den obligatoriska arbetsmiljöutbildning som genomförs vid två tillfällen per år sedan ett antal år tillbaka.

En webbaserad utbildning anpassad till alla medarbetare ska finnas tillgänglig på vårt Intranät. På Intranätet återfinns också vår arbetsmiljöhandbok som presenterar strukturen i ett systematiskt arbetsmiljöarbete, krav på rutiner, instruktioner samt mallar för att underlätta det lokala arbetet.

Arbetsmiljöarbetet följs upp i de interna och numera integrerade revisionerna som även omfattar vårt kvalitets- och miljöarbete. Arbetet bedrivs i enlighet med den policy och de strategier som antagits av företagsledningen:

DB Schenkers arbetsplatser ska kännetecknas av en säker och stimulerande arbetsmiljö som främjar frisknärvaro och motiverade medarbetare. Det gäller såväl våra egna anställda som inhyrd personal.
Företagsledningen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på företaget. Dock har alla som vistas på arbetsplatsen ett personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö och att samarbeta för en bra arbetsmiljö och ett gott företagsklimat.

Vårt arbetsmiljöarbete inkluderar även arbete för jämställdhet och mångfald. Det presenteras årligen i text och nyckeltal i DB Schenkers hållbarhetsredovisning.

Publiceringsdatum: 2017/08/08

Till sidans start