Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag accepterar
. .

Så ser vår mångfaldspolicy ut

Vi vet att jämställdhet och mångfald bidrar till vår verksamhetsutveckling.

Vår mångfaldspolicys fyra huvudprinciper:

  • På DB Schenker ser vi mångfald som en styrka och värdesätter olikheter.
  • Vårt företag ska vara en arbetsplats som alla kan känna stolthet över.
  • DB Schenker ska vara ett attraktivt alternativ när kvinnor och män med olika bakgrund och erfarenhet väljer arbetsplats och arbetsgivare.
  • Våra arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och diskriminering.

Vi som arbetar på DB Schenker i Sverige ska arbeta för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer och inom alla yrkesgrupper. Vi ska även tillgodose alla medarbetares kompetens och vilja till utveckling.

För oss är det viktigt att ta hänsyn till kvinnors och mäns erfarenhet och kompetens, det gör att vi får ett större urval vid rekryteringen. Vi är övertygade om att det skapar bättre arbetsplatser, bättre resultat och större möjlighet att nå våra övergripande mål.

Det ska vara en naturlig del i varje chefs ansvar att arbeta för ökad jämställdhet på arbetsplatsen och jämställdhetsarbetet skall vara en integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Alla former av diskriminering eller kränkande särbehandling är förbjuden. Vi ser mycket allvarligt på diskriminering och anser att det är till stor del chefernas ansvar att förhindra att detta förekommer. Varje medarbetare har dock skyldighet att uppträda på ett sådant sätt att diskriminering eller kränkande särbehandling inte uppstår.


Publiceringsdatum: 2017/07/06

Till sidans start