Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag accepterar
. .

Trafiksäkerhet handlar om att tänka förebyggande

Vi vet att den vanligaste orsaken till olyckor är att hastigheten är för hög och därför arbetar vi systematiskt för att minimera antalet hastighets¬ överträdelser.

Vår trafiksäkerhetspolicy lyder enligt följande:

Vi - DB Schenker i Sverige och samverkande åkerier - ska verka för varaktigt hög trafiksäkerhet i våra verksamheter som medför att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder m fl upplever säkerhet och trygghet. 
Våra ansatser, åtgärder och beteenden i trafiken ska som konsekvens bidra till att förverkliga nollversionen.

Detta innebär att:

  • fordonen ska vara väl underhållna i gott trafiksäkert skick
  • lagar och förordningar skall vara väl käVi vet att den vanligaste orsaken till olyckor är att hastigheten är för hög och därför arbetar vi systematiskt för att minimera antalet hastighets­ överträdelser. nda och efterlevas vi utnyttjande av fordonen
  • fordonen ska framföras med största hänsyn till medtrafikanter så att vi betraktas som föredöme i trafiken
  • bilbälte alltid ska användas vid framförande av såväl lastbilar som personbilar
  • system och rutiner för rapportering av fel på fordon och återrapportering ska finnas
  • vid inköp av fordon och utrustning ska faktorer som förbättrar trafik- och medarbetarsäkerhet särskilt beaktas.
  • trafikerna ska utövas av drogfri personal
  • Trafikverkets föreskrifter gällande lastsäkering ska vara kända och efterlevas

Publiceringsdatum: 2017/09/27

Till sidans start