Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag accepterar
. .

Trafiksäkerhet

Dagligen sker incidenter och olyckor på våra vägar och vi på DB Schenker vill medverka till säkrare vägar för alla trafikanter och en trygg arbetsplats för våra chaufförer.

Vår trafiksäkerhetspolicy lyder enligt följande:

Vi - DB Schenker i Sverige och samverkande åkerier - ska verka för varaktigt hög trafiksäkerhet i våra verksamheter som medför att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder m fl upplever säkerhet och trygghet. 
Våra ansatser, åtgärder och beteenden i trafiken ska som konsekvens bidra till att förverkliga nollversionen.


Detta innebär att:

  • fordonen ska vara väl underhållna i gott trafiksäkert skick
  • lagar och förordningar skall vara väl kända och efterlevas vi utnyttjande av fordonen
  • fordonen ska framföras med största hänsyn till medtrafikanter så att vi betraktas som föredöme i trafiken
  • bilbälte alltid ska användas vid framförande av såväl lastbilar som personbilar
  • system och rutiner för rapportering av fel på fordon och återrapportering ska finnas
  • vid inköp av fordon och utrustning ska faktorer som förbättrar trafik- och medarbetarsäkerhet särskilt beaktas.
  • trafikerna ska utövas av drogfri personal
  • Trafikverkets föreskrifter gällande lastsäkering ska vara kända och efterlevas

Publiceringsdatum: 2017/05/23

Till sidans start