Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag accepterar
. .

Samarbete för framgång

För att lyckas nå våra mål behöver vi samarbeta med andra aktörer inom näringslivet, samhället, myndigheter samt med akademin.

DB Schenker är med i en rad samarbeten. Några av dem är:

KNEG (Klimatneutrala godstransporter)
KNEG är ett initiativ som ursprungligen togs av representanter på DB Schenker. Gruppen består av Volvo Lastvagnar, Preem, Vägverket (nuvarande Trafikverket), GMV, Lantmännen, OKQ8, Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Fordonsgas, Renova, PostNord, Stora Enso, Chalmers och DB Schenker och de flesta av dessa har varit med sedan starten 2006.

Initiativet är öppet för alla att ansluta sig till och idag är 13 företag medlemmar, se KNEG.se. Syftet med KNEG är att visa hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan reduceras genom olika åtgärder. Tillsammans med KNEG drivs ett antal projekt i syfte att minska branschens klimatpåverkan. Tillsammans med KNEG driver vi också 7-punksprogrammet.

Se senaste rapporten här.

CLOSER
CLOSER är en nationell arena för samverkan inom transporteffektivitet.  CLOSER vill driva utvecklingen att skapa effektiva transporter, dvs. så effektiv logistik som möjligt utifrån både resurs-, energi-, miljö- och ekonomiskt perspektiv för att på så sätt åstadkomma ökad hållbarhet, tillväxt och konkurrensförmåga. CLOSER samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva. DB Schenker är en aktiv partner tillsammans med Volvo, Scania, Chalmers, KTH m.fl.

NTM
NTM är en organisation som arbetar för att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete. NTM verkar för en erkänd metod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner, användning av naturresurser och andra externa effekter.  Metoden är primärt framtagen för köpare och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljöpåverkan.

Publiceringsdatum: 2017/04/05

Till sidans start