Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag accepterar
. .

Vår mångfaldspolicy

Vi är övertygade om att jämställdhet och mångfald bidrar till vår verksamhetsutveckling.

Som aktör på en internationell marknad är det av stor betydelse att vår verklighet speglar omvärlden. Vi är övertygade om att jämställdhet och mångfald aktivt bidrar till verksamhetsutveckling. Vår syn och vårt arbete sammanfattas i policyns fyra huvudprinciper.

  • På DB Schenker ser vi mångfald som en styrka och värdesätter olikheter.
  • Vårt företag ska vara en arbetsplats som alla kan känna stolthet över.
  • DB Schenker ska vara ett attraktivt alternativ när kvinnor och män med olika bakgrund och erfarenhet väljer arbetsplats och arbetsgivare.
  • Våra arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och diskriminering.

DB Schenker i Sverige skall arbeta för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer och inom alla yrkesgrupper. Vi skall tillvarata alla medarbetares kompetens och vilja till utveckling. När vi beaktar både kvinnors och mäns erfarenhet och kompetens får vi ett större urval vid rekrytering av chefer och specialister. Vi är övertygade om att det skapar bättre arbetsplatser, bättre resultat och större möjlighet att nå våra övergripande mål.

Det skall vara en naturlig del i varje chefs ansvar att arbeta för ökad jämställdhet på arbetsplatsen och jämställdhetsarbetet skall vara en integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Alla former av diskriminering eller kränkande särbehandling är förbjuden. DB Schenker ser mycket allvarligt på diskriminering och anser att det är till stor del chefernas ansvar att förhindra att detta förekommer. Varje medarbetare har dock skyldighet att uppträda på ett sådant sätt att diskriminering eller kränkande särbehandling inte uppstår.


Publiceringsdatum: 2016/09/21

Till sidans start